Ozbrojené sily Slovenskej Republiky

Hodnosti ozbrojených síl

1. Profesionálna služba

Generálske

Generál
Generál
Generál Poručík
Generál Poručík
Generálmajor
Generálmajor
Brigádny Generál
Brigádny Generál

Dôstojnícke

Plukovník
Plukovník
Podplukovník
Podplukovník
Major
Major
Kapitán
Kapitán
Nadporučík
Nadporučík
Poručík
Poručík

Práporčícke

Nadpráporčík
Nadpráporčík
Práporčík
Práporčík
Podpráporčík
Podpráporčík

Poddôstojnícke

Štábny Nadrotmajster
Štábny Nadrotmajster
Nadrotmajster
Nadrotmajster
Rotmajster
Rotmajster
Rotný
Rotný
Čatár
Čatár

Mužstva

Desiatnik
Desiatnik
Slobodník
Slobodník
Vojak
Vojak

2. Základná a náhradná služba

Poddôstojnícke

Čatár
Čatár

Mužstva

Desiatnik
Desiatnik
Slobodník
Slobodník
Vojak
Vojak
Náš Banner
Sponzor
Info panel

Dnes

Streda 26.01.2022

Sviatok má


Web existuje

4346 dní