Ozbrojené sily Slovenskej Republiky

SFOR (Bosna a Hercegovina) - Stabilisation Force

SFOR - Stabilisation Force

SFOR bola medzinárodná misia pod správou vojenskej organizácie NATO medzi rokmi 1996 a 2004 na území Bosny a Hercegoviny, ktorá mala stabilizovať bezpečnosť v oblasti a prispieť k ustáleniu pomerov a rozvoja regiónu. Skladala sa z dvoch častí (Operation Joint Guard a Operation Joint Forge), ktoré na seba naväzovali a ktoré pokračovali v práci misie IFOR. Misia SFOR začala 21. decembra 1996 v rámci misie zvanej Operation Joint Guard, ktorá skončila 19. júna 1998. Na ňu sa naviazala 20. júna misia Operation Joint Forge (niekedy aj SFOR II). Behom pôsobenia jednotiek SFOR bola oblasť rozdelená do troch častí a to do oblastí Mostaru spravovanej Talianskom, Francúzskom a Španielskom, ďalej oblasti Banja Luka spravovanej Britmi, Kanaďanmi, Čechmi a Holanďanmi a sektoru Tuzla pod správou Američanov, Poliakov, Rusov a Švédou. Misia skončila oficiálne 2. decembra 2002 a podľa predstaviteľov NATO úspešne, keď sa podarilo oblasť stabilizovať a udržať bezpečnosť. Dohľad nad oblasťou následne prevzala misia EUFOR (ALTHEA) spadajúca pod štruktúry Európskej únie, ale štruktúry NATO stále udržujú veliteľstvo v Sarajeve pre lepšiu koordináciu ostatných projektov.


SFOR

SFOR

SFOR

Náš Banner
Sponzor
Info panel

Dnes

Nedeľa 24.10.2021

Sviatok má


Web existuje

4252 dní